Innkjøring av hest

av | mai 24, 2016

Sjekkliste ved innkjøring av unghest

Sjekkliste ved innkjøring av unghest. Mye gjelder også voksne hester, så les og sjekk hvor hesten din er i utdanningen. Jeg har fått den av Jens Peder Nielsen, en mann det er verdt å lytte til når det gjelder dette (og mye annet :-)):

BEGYNN FRA BEGYNNELSEN
Før du kan begynne å tømmekjøre hesten, må du svare «ja» på følgende spørsmål:

  1. Er hesten leietam?
  2. Aksepterer hesten sele og bitt? Det vil si: har den stått med bitt tilstrekkelig lenge, så den ikke gaper eller tygger på bittet, og derfor er vanskelig å få til å konsentrere seg om det du vil?
  3. Kan hesten gå i longe, eller rundpadokk med sele på, og stoppe på kommando?

HAR DU SVART JA PÅ ALLE TRE PUNKTER; ER DET PÅ TIDE Å GÅ TIL TØMMEKJØRING.

Ha gjerne en medhjelper i starten, men hesten lærer ikke noe om den blir leid. Den må forstå at alle kommandoer må komme fra den som har tømmene. Husk at de fleste utflygere blir laget under tømmekjøring og ikke etter at hesten er spendt for. Før hesten settes i vogn eller slepe/løse drag må du svare ja på følgende spørsmål:

  1. Er hesten styrbar? Dvs. lar den seg styre til begge sider, kun ved hjelp av tømmene?
  2. Går hesten frem på verbal kommando, uten å få tegn med tømmer eller pisk?
  3. Stopper hesten på kommando, og blir stående rolig for løse tømmer?
  4. Kan hesten leies eller rygges inn i løst drag?
  5. Aksepterer hesten trykk fra draget mot sidene?

HAR DU SVART JA PÅ ALLE FEM PUNKTER; OG ALT HAR GÅTT FOR SEG PÅ EN ROLIG OG BEHERSKET MÅTE, ER DET PÅ TIDE Å GÅ ET SKRITT TIL, NEMLIG Å SPENNE HESTEN FOR.

Her finnes det mange muligheter. Singel eller tospann. Noen liker løst drag, andre roadcart med høye drag. Eller eventuelt dekk med svingel og liner.
Er muligheten til stede, foretrekker jeg alltid tospann (sier J.P). Blir hesten kjørt med en rolig og rutinert hest ved siden de første 3-4 gangene lærer den veldig mye, og en del av rutinearbeidet med tømmekjøringen kan spares.

Kjører jeg med 1 hest, begynner jeg alltid med slep og lave drag. Lave drag er å foretrekke, da det er mindre risiko for at hesten blir hengende opp på draget om den slår over. Med lave drag går det som regel greit å vri hesten inn i draget igjen. Gå aldri bort til hesten for å løfte benet tilbake i draget om du er alene.

Slep har den fordelen blant annet, at hesten ikke kan rygge. En ukontrollert rygging med hest og vogn er ikke å anbefale.
Kjøring med løse drag kan gå bra, men jeg liker det ikke. Blir hesten redd det som er bak, vil jeg foretrekke å sitte på, med skrittlengde på 5,7 meter har du ikke mer å holde igjen med, og kan like gjerne slippe, i steden for å risikere liv og lemmer. Sitter du derimot på med hesten, har du et mye bedre utgangspunkt om det går galt.
J.P.

Og her er en lenke til en informativ og bra bok om innkjøring og kjøring av ridehest, utgitt i 1982: Kjøring med hest