Friða fra Solvang og Elding (og Eldur) fra Gursli

Friða (2006) er mor til Elding (2010) er mor til Elður (2018). Foto: Jon Gursli-Berg.

Frida var her på leir sommeren 2018, Elding ankom i omstendigheter. Dvs. hun var drektig, og Gunhild, eieren hennes, synes Sinnerud ville være et passende sted å nedkomme. (Det synes Heidi også, så slapp hun å avle på egne hopper for å kunne glede seg over føll om sommeren!) Elding fikk føllet Eldur 04.06.2018. Det var Linnea som fant navn til ham, og det skulle vise seg å passe riktig så godt på den lille krabaten. Han var ikke liten så lenge, forresten, for han diet både moren sin, og Hrafntinna. Ekstra amme og å stjele fra mors kraftfôr gjør susen, og ved avvending  (12.01.2019) var han ca. dobbelt så stor som de øvrige føllene han skulle gå sammen med! 

EldingEldur 2