Stallregler

av | nov 27, 2022

Stallregler

I stallen skal det kun være hester, grimer og leietau, samt dekken som skal på morgenen etter, samt greip og kost.
Alt annet (brusflasker, plastikkposer, vinterdekken om sommeren og sommerdekken om vinteren, hodelag, pisker, reflekser, beinbeskyttere, bandasjer, jakker, sko, pussesaker, hovrensere, med mye mer) skal ligge på sin plass i salrommet/hjemme.

  1. Det skal stå en tom bøtte under kranen.
  2. Dørene skal være lukket inn til fôrrommene, slik at ikke hester kan komme seg inn der å forspise seg på kraftfôr.
  3. Vannslangen skal være hengt opp. Når det er kuldegrader skal den henges inne i stallen (øvre) / salrommet (nedre)
  4.  Møkk og opphopning av flis foran stallinngangen og foran oppbindingsbommen skal kjøres ut på møkkahaugen. (Da blir det ikke så klinete og vi får igjen dørene når frosten kommer). Det skal ikke tømmes møkk rett bak stallen og til inngangen til innhegningen bak stallen. Møkka skal kjøres HELT UT på haugen.
  5. Flisrommet og stallen skal feies. Fei flis og eventuelt høy som ligger løst inn i en boks.
  6. Når hesten skos, feies hovspikk opp og kastes i søplekassa ved postkassa. Ikke kast det bak låven. Noen vi ikke vil ha rundt stallen liker å spise det. 

Salrommene

Det er viktig å holde det ryddig og i orden i salrommene, for å hindre mus og rotter å trives. Vi trives bedre selv også – uten mus og rotter – og når det er ryddig!
I salrommene skal utstyr som brukes daglig og ukentlig ligge. Det er mange som har mye utstyr til hesten sin, men ting som ikke brukes jevnlig må dere oppbevare hjemme.

  1. Stallklær som ikke får plass i skapet ditt må du ta med hjem.
  2. Søppel kan legges i søppelkassen ved postkassen til Heidi. Er den full, må dere ta med søppelet hjem.
  3. Brusflasker: Ta med hjem
  4. Mat og fôr: MÅ oppbevares i tette beholdere – ikke i papirsekker, ikke løst og ikke på gulvet.

Hesten – før ridning

    • Skal hesten pusses og høvene renses. Sjekk at broddene sitter fast. Hvis de er løse – fest dem eller tilkall hjelp.
    • Hesten skal bindes i boksen eller ute i oppbindingsbommen (ikke i stallgangen)
    • Hesten skal visiteres, det vil si se etter sår og hevelser på hode, hals, kropp og bein. Hvis hesten har sår eller hevelser kontakt eier før ridning
    • Bruk riktig hodelag og sal og påse at seletøyet sitter som det skal før oppsitting.
    • Klipp ALDRI man, pannelugg eller hale på hesten. Er noe galt så kontakt hesteeier.

Under ridning

    • Ved fôrrytteravtale er det kun fôrrytter som kan ri. Det er ikke tillatt å la andre ri hesten, uten tillatelse fra hesteeier (tillatelse gis fra gang til gang. Ikke generelt. Det er altså slik at hvis hesteeier har sagt at en du har med kan ri, så gjelder det den dagen, og ikke alle andre dager eller andre du har med)
    • Opptre høflig og hensynsfullt. Hils på forbipasserende.
    • Opp mot og gjennom alle (gårds)tun skal det ris i SKRITT. Hvis du ikke har kontroll på hesten, så gå av og lei hesten gjennom tun.
    • Ri forsvarlig og husk reflekser og lys på deg selv og hesten. Reflekser holdes av fôrrytter.
    • Sprangridning / hoppe hinder må bare skje etter avtale med hesteeier og med instruktør til stede.

Hesten etter ridning

    • Ta av sal og hodelag og visiter hesten (hode, hals, kropp, bein) og undersøk om hesten har fått skader eller sår. Meld i tilfelle fra til hesteeier
    • Hvis hesten er våt og det er mindre enn 5 varmegrader – legg på dekken før du setter hesten ut i havnehagen igjen. Hvis du setter hesten inn skal den normalt ikke stå med dekken.
    • Boksen og innhegning skal rengjøres og vannkaret sjekkes (og rengjøres ved behov).
    • Gjør klar fôr til dagen etter – etter hva hesteeier har gitt beskjed om.