Fôringsinstruks – vinter og vår

av | feb 1, 2023

Per 2.1.2023: Ingen paddocker har fri tilgang på høy. 

Hesteeier/fôrrytter har ansvar for at det blir gjort klart høyposer/høynett til sin(e) hester som legges utenfor gjerdet ved fôrhekken.

Øvre hegn med stort leskjul – Gutteklubben Grei

Her står vallakene – Hafeti og Yaman, Gladur, Aris og Seth.

Heng høynettene opp i leskjulet + rundt fôrhekken eller i trærne. Da blir det minst søl. Da blir det minst jobb med møkking rundt halmhekken.

Vann: De har vannkar med flottør, men sjekk at det er vann i karet og at vannet er rent.

Øvre hegn med mindre leskjul = Hoppehegnen + Felix

Her står nå Felix, Dewine, Edel og Gola. Alle står ute hele døgnet. De skal ha 7 kg (tilsammen) morgen, lunsj og kveld. De er venner, så de kan få det løst oppi fôrhekken. Altså 3 poser av 7 kg, slik at de får en pose per måltid. 

Vann: De har vannkar med flottør, men sjekk at det er vann i karet og at vannet er rent. NB! Det står en liten bøtte til Edel. Sjekk at det er vann i denne. Hun rekker ikke opp til vannkaret.

Bak øvre stall 

Her står Ella og Norja. De skal ha poser med høy i fôrhekkene av tre som står i paddocken. Norja står innerst til høyre om natten (i øvre stall). Ella står i hjørneboksen. Ella skal ha av det ytterste dekkenet om natten. Dekkenet legges på igjen om morgenen, mens Ella spiser frokost (kraftfôr henger på døra).

 

Bak plankegjerdet

Her står Heykir, Bogi og Blær. De får 3 kg hver om morgenen – har fri tilgang til halm til lunsj. Høyet legges på bakken i ulike hauger. De står inne i nedre stall om natten. Bogi innerst til høyre, Blær ytterst til venstre og Heykir innerst til venstre. 

Husk å fylle opp vanndunken og sjekk at de har rent vann. 

Bak nedre stall

Hrafntinna og Stelpa, Gydja og Brimir går her. De skal ha 12 kg høy om morgenen (løst i fôrhekken). De har fri tilgang til halm som lunsj. Hvis det er pent vær, kan de stå ute om natten. Da skal de ha 12 kg høy til kvelds også. I fôrhekken.

HUSK Å FYLLE VANN OG GJØRE RENT VANNDUNKEN OM DET TRENGS

 

God vakt! – og ring hvis det er noe: 971 85 335.
Heidi J Andersen