Ridebane

Høsten 2007 ble en 25m*65m ride-/kjørebane ferdigstilt.90 kubikkmeter fjell ble sprengt ut, og det ga grunnlaget for en eksepsjonell god drenering som gjør at banen fungerer godt under alle værforhold. Dekket er maskinsand/natursand. Det er godt lys på banen, noe som gjør at den er anvendelig hele året, også på kveldstid. Noe hindermateriell er tilgjengelig for utlån, og det samme er kjegler og nummersøyler for å sette opp kjørebaner.