Om oss

Om oss

av | jan 19, 2019

Brimir og Heidi 2019

Foto: Benedicte Nylund.

Sinnerud er en gård med to stallbygg som ligger midt mellom Kråkstad og Ski, 3 km fra Ski stasjon. Nedre stall har 7 bokser, og Øvre stall har 4 bokser. Alle boksene har gummimatter og automatiske drikkekar. Det er rikelig med uteområder for hestene. Vi har utendørs opplyst ridebane som fungerer godt hele året uansett nedbørsmengder! Det er gode turmuligheter. Vi leier ut stallplasser og vi leier ut hester for deg som har lyst på hest, men ikke har anledning til å ha hest selv. Vi tilbyr også utegang.

Vi tilbyr

Oppstalling/stallutleie

1. Halvpensjon

Vi leier ut bokser i begge stallene. I ordningen leier du en boks, og vann, flis, saltstein og grovfôr inngår. I tillegg inngår følgende tjenester i ukedagene:
– hestene får kraftfôr inne om morgenen og blir deretter satt ut.
– grovfôr blir tildelt ute.
– på kvelden blir hestene satt inn igjen – eller om du ønsker det selv, setter du inn hesten etter at du har trent den.

Du besørger trening av hesten og rengjøring av boksen hver dag. I helgene bytter de som har hest her på stalltjenesten, og fôrer og setter ut/inn alle hestene lørdag og søndag.

Fôringsplan etter bruk, alder, kjønn og fôranalyser (PC-horse)

2. Helpensjon

I tillegg til overstående, tilbyr vi alt stell, dvs. du får daglig rengjort boks/krybbe/vannkar, dekken av og på etter ønsker og behov mandag til fredag. I helgene bytter oppstallørene på ut og innsetting og fôring av alle hestene, og man tar rengjøring av egen boks selv.

Utegang

Vi har to hegner med leskjul tilrettelagt for utegang. Det ene er 3*6 m og det andre er 3*9m.

Fôringsplassene er støpt og det er drenert rundt. Området rundt leskjulet er også drenert, dekket er støpt og vi legger ut halm. Den hegnen som er i bruk nå er stort sett et område med trær og fjell i dagen, så der er det faktisk overraskende tørt også når det regner hver dag i ukesvis, men noen områder blir selvsagt veldig gjørmete da.

Det betales 1 mnd depositum før hesten flyttes til stallen og det skal vises vaksinasjonskort ved ankomst.
Hva inngår:
* grovfor (ensilage) med grovfôranalyse – enten fri tilgang eller tildeling 3 ganger om dagen. Det varierer med det holdet hestene som står der har, bl.a. Fri tilgang skjer gjennom et finmasket nett som trekkes over rundballen, for å begrense forinntaket noe.
* Bruk av ridebane 25*60 (fungerer også veldig bra selv om det er mye nedbør). Ridebanen har god belysning, så den er også godt brukbar om kvelden.
* Plassering av sal, hodelag osv, i isolert salrom. Bruk av tørkeskap til dekken.
* Det er spyleplass utenfor stallen med varmt og kaldt vann.
Av og på med dekken-tjeneste inngår ikke.
Utleie av hester

Primært settes en del av hestene bort på fôr, dvs. at du «eier» en hest faste dager hver uke fra september til juni. Det vanligste er å ha en hest på fôr en – tre dager per uke. Da har du ansvar for å stelle hesten, ri den (evt. kjøre hest og vogn), gjøre rent i boksen, se til at vannkarene inne og ute er rene og at vann er etterfylt. (Se stallregler og fôrrytterkontrakt et annet sted på siden).

Hvis du har gode rideferdigheter, kan du også leie en hest en gang i blant, og ordner da alt selv, fra å hente hesten i hegnen til påsaling, ridning, avslutning og ut i hegnen igjen (eventuelt inn dersom været er dårlig, eller det har blitt kvelden).

Beiteutleie

Litt avhengig av hvor mange av hestene som skal på fjellet, så tilbyr vi beiter på Sinnerud. Beitene er åpne kulturbeiter. Enkelte av beitene har tilgang til skog. Kontakt oss tidligst i april vedrørende ledige beiter for kommende sesong. Vi slipper som regel hestene på beite sent i mai eller i juni, avhengig av vær og vekstforhold.

Tora på beitet. Foto: E. Haveraaen.

Instruksjon

Som regel har vi folk tilknyttet stallen som kan gi instruksjon til faste eller tilfeldige ryttere, enten fast eller etter avtale. For tiden underviser Anne Stine Baumann Frost her en gang i måneden, og Wenche Braaten er her ca. en gang i uken. 

Tora som spranghest, og Elisabet som sprangrytter. På ridebanen på Sinnerud. Foto: Sabine Hahn von Dorsche

 

Frøya flott sprang