Priser

Priser
(alle priser er per mnd og inkl. mva. Gjeldende fra 01.01.2024

Stallplass (boksleie) med fôring og ut- og innsetting

Stallplass Islandshest/ponni 4465,-

Stallplass hest fra 5240,- og oppover avhengig av type hest og fôrseddel.

Tillegg:

Møkking + rengjøring av krybbe/vannkar 5 dgr/uke: 1780,-

Dekken av og på etter ønske/behov: 800,- per mnd. for hester som er oppstallet. Kan «skru» avtalen av og på for kalde og varme måneder, men ikke mindre enn en mnd av gangen. Gjelder ikke utegang.

Tillegg for å stå i sykepaddock/alenepaddock = 800,- per mnd

Utegang

Utegang

Fra 3350,- (islandshest og ponnier) og oppover avhengig av type hest, fôringsregime og fôrseddel.

Fôravtale
Om du har hest fast på fôr en eller flere dager per uke, koster det 210,- / gang. Månedlig innbetaling. Det vil altså si at du betaler 1680,-/mnd om du rir to ganger per uke. Som fôrrytter har du ikke ansvar for skoing, vaksinering, ormekurer, hesteforsikring osv.

Tilfeldig ridning 
Om du har mye rideerfaring kan du leie hest og ri på banen eller på tur etter avtale.
Tjenesten koster 300,- per gang uten følge, og 600,- per gang med følge (da får du følge av en person som kjenner hestene og områdene vi rir i). Første gang med tilfeldig ridning koster 600,- da det vil være nødvendig med veiledning for å bli kjent med stallen, utstyr, hest og område.

Instruksjon
I sesongen 2023/2024 kommer Anne Stine Baumann Frost en helg i måneden. Noen av kursene er i samarbeid med Gandur islandshestforening. Ta kontakt om du er interessert i kurs.

Hengerleie

For oppstallører er det mulig å leie hestehenger. 300,- per dag/500,- per helg.